Trang chủ
 

Driver

40246

USB 3.0 Dual Multi-Display Adapter 158.07MB 2016-04-18 22:37:33

20651
20652
20653
20654

Ugreen USB 3.0 Universal Docking Station 5-Port USB 3.0 Hub+ HDMI/DVI/VGA Multi-Display + Gigabit E 48.25MB 2016-01-07 03:24:04
20249 Ugreen USB 3.0 to 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet Adapter, Black 47.92MB 2015-11-23 11:11:38
20258 Ugreen USB 3.0 to 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet Adapter, Silver 47.92MB 2015-11-12 11:11:12
40255 Ugreen USB 3.0 Multi-Display Adapter 63.74MB 2015-11-11 20:40:04
30219 Ugreen USB 2.0 10/100 Lan card 45.24MB 2015-11-11 20:07:00
20265 Ugreen USB 3.0 Hub 3 Ports with Gigabit 1000Mbps Ethernet, Black 47.92MB 2015-11-11 11:50:07
20248 Ugreen USB 3.0 Hub 2 Ports with Gigabit Ethernet and Card Reader 47.92MB 2015-11-11 11:49:45
20256 Ugreen USB 3.0 to 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet Adapter, Black 47.92MB 2015-11-11 11:48:21
20267 Ugreen USB 2.0 Hub 3 Ports with 10/100Mbps Ethernet Network 45.24MB 2015-11-11 11:47:08
20266 Ugreen USB 3.0 Hub 3 Ports with 10/100Mbps Ethernet Network 45.24MB 2015-11-11 11:46:39
20264 Ugreen 20264 USB 2.0 Hub 3 Ports with 10/100Mbps Ethernet Network 45.24MB 2015-11-11 11:46:13
20253 Ugreen 20253 USB 2.0 to 10/100Mbps Ethernet Network Adapter, White 45.24MB 2015-11-11 11:45:17
20241 Ugreen 20241 USB 2.0 to 10/100Mbps Ethernet Network Adapter, Black 45.24MB 2015-11-11 11:43:55
20260 Ugreen 20260 USB 3.0 Hub 3 Ports with Gigabit 1000Mbps Ethernet, White 47.92MB 2015-11-11 11:30:44
20254 Ugreen 20254 USB 2.0 to 10/100Mbps Ethernet Network Adapter, Black 45.24MB 2015-11-11 02:45:45
20259 Ugreen 20259 USB 2.0 Hub 3 Ports with 10/100Mbps Ethernet Network 45.24MB 2015-11-11 01:37:00
20257 Ugreen 20257 USB 2.0 to 10/100Mbps Ethernet Network Adapter, Silver 45.24MB 2015-11-11 01:34:49
40244 Ugreen 40244 USB 2.0 to VGA Multi-Display Adapter 63.74MB 2015-11-11 00:22:56
40243 Ugreen 40243 USB 3.0 to DVI Multi-Display Adapter 63.74MB 2015-11-11 00:22:36
40229 Ugreen 40229 USB 3.0 to HDMI Multi-Display Adapter 63.74MB 2015-11-11 00:22:06
40257 Ugreen 40257 USB 3.0 Multi-Display Adapter 63.74MB 2015-11-11 00:21:38
40256 Ugreen 40256 USB 3.0 Multi-Display Adapter 63.74MB 2015-11-11 00:21:18
40242 Ugreen 40242 USB 3.0 Multi-Display Adapter 63.74MB 2015-11-11 00:20:09
20221 UGREEN USB 2.0 TO DB9 RS-232 adapter Cable- FTDI chipset 20221 9.91MB 2015-08-24 23:24:17
20218 UGREEN USB 2.0 TO DB9 RS-232 adapter Cable- FTDI chipset 20218 9.91MB 2015-08-24 23:23:20
20206 UGREEN USB 2.0 TO DB9 RS-232 adapter Cable- FTDI chipset 20206 9.91MB 2015-08-24 23:07:17
20223 UGREEN USB TO DB9 RS-232 adapter Cable 3m 8.99MB 2015-08-24 23:06:07
20210 UGREEN USB TO DB9 RS-232 adapter Cable 1m 8.99MB 2015-08-24 23:03:13
CR107 UGREEN USB 2.0 TO DB9 RS-232 adapter Cable- FTDI chipset 9.91MB 2015-03-23 01:35:42
20255 Ugreen 20255 USB 3.0 to 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet Adapter, White 47.92MB 2015-01-23 02:47:35
20268 Ugreen 20268 Flat USB 2.0 to 10/100Mbps Ethernet Network Adapter 45.24MB 2015-01-23 01:37:31
20222 UGREEN USB TO DB9 RS-232 adapter Cable 2m 8.99MB 2014-06-24 19:40:09
Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & XUẤT NHẬP KHẨU AZ-TEK VIỆT NAM
Trụ sở: Tổ 5, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 6681 6999 - Email: admin@ugreen.net.vn
Văn phòng Hà Nội: Số 10 ngõ 61 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 6681 6999 - Email: hn@ugreen.net.vn